Akut/projekt

Jabes modtager planlagt og akut socialt belastede med særlige behov. f.eks. unge der vurderes farlige for sig selv og/eller andre p.g.a. kriminalitet, misbrug, truende eller voldelig adfærd.

Kendetegnet for unge, der anbringes i projektafdelingen er at de kan profitere af et ophold i et struktureret døgntilbud med troværdige og støttende voksne, som ikke opgiver de unge grundet udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd.

Kontakt

Daglig leder Mikael Skak, tlf. 20 86 20 27 ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) eller kontoret på tlf 56 82 01 01