Opholdssteder

 

Jabes består af nogle små opholdssteder med hver 4 unge.

Kerneydelsen på Jabes er at give den unge et familielignende hjem, hvor den unge får tilbud om et trygt, udviklende og udfordrende ungdomsliv, hvor der ydes socialpædagogisk støtte og hjælp til udviklings- og livsprocesser.

Hver afdeling har tilknyttet et team af personale samt en teamleder

Klik på navnet for at se mere om de enkelte huse

Lindegården

Dyndetvej