Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/www/users/girltax/jabes.dk/includes/defines.php:1) in /usr/www/users/girltax/jabes.dk/libraries/joomla/session/session.php on line 411

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/www/users/girltax/jabes.dk/includes/defines.php:1) in /usr/www/users/girltax/jabes.dk/libraries/joomla/session/session.php on line 411
Jabes - Visitation

Visitation

Størstedelen af henvendelserne om ledige pladser kommer fra anbringende myndighed. Vi har dog også enkelte forespørgsler fra private, fx forældre. Disse henvises til at kontakte hjemkommunen.
Ønskes en ung visiteret til en af afdelingerne på opholdstederne kontaktes Jabes for at høre om der er en ledig plads og om den unge umiddelbart tilhører en af målgrupperne.

1. visitationsmøde (møde om sagen)

Sagsbehandler fremsender den unges papirer og disse gennemgås af leder, psykolog, pædagogisk vejleder samt teamledere og skoleleder. Visitationsudvalget tager stilling til, om den unge passer ind i Jabes tilbud og aktuelle ungesammensætning.
Når udvalget har læst sagsakterne igennem og konkluderet, at den unge passer ind i målgruppen, beslutter teamlederen for den pågældende afdeling hvem den unge skal have som kontaktperson, samt hvordan introduktion og indkøring til afdelingen skal forløbe.

2. visitationsmøde (mød den unge)

Teamleder og evt. kommende kontaktperson og psykolog møder den unge og fortæller ham/hende om opholdsstedet og dagligdagen på Jabes. Der foretages evt. også et besøg hos forældremyndighedsindehaverne, hvis disse er involverede i anbringelsen.
Hvis det vurderes nødvendigt afholdes et møde mellem sagsbehandler, teamleder, skoleleder, pædagogisk ansvarlig og psykolog omkring sagen.

3. visitationsmøde

Den unge tilbydes at besøge opholdsstedet sammen med sagsbehandler og kurator, en evt. nuværende kontaktperson og evt. forældremyndighedsindehavere. Den unge og evt. forældremyndighedsindehavere tager her den endelige beslutning om, hvorvidt man ønsker anbringelse på Jabes, og sammen med teamlederen og den kommende kontaktperson planlægges en dato for indflytning.

Indslusning

Formålet med indslusning er at tage godt imod den unge, således at vedkommende føler sig ønsket, lyttet til og velkommen.

Indslusning i Leopoldhuset
Indslusningen foregår, hvis muligt i Leopoldhuset.  Formålet er, at afdække den unges forventninger til opholdet, hvilke vanskeligheder den unge har/har haft og hvad der har hjulpet ham/hende i forbindelse med disse.  Samt ikke mindst at vurdere hvor den unge passer bedst ind.
Indslusning på afdeling eller i projekt
Inden den unge flytter ind på en afdeling orienteres personalet på et personalemøde om den unges baggrund og hvad man skal være opmærksomme på i indslusningsfasen. Hvis der ikke er udpeget en primær og en sekundær kontaktperson sker dette på orienteringsmødet.
Kontaktpersonen har ansvaret for at den unge får indrettet værelse og at alle praktiske forhold er på plads, jf. jobbeskrivelsen.
Når den unge er flyttet ind, introducerer kontaktpersonen ham/hende til opholdsstedets rammer og dagligdag. Endvidere introducerer kontaktlæreren på Jabes-skolen den unge til skolens rammer og dagligdag.