Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/www/users/girltax/jabes.dk/includes/defines.php:1) in /usr/www/users/girltax/jabes.dk/libraries/joomla/session/session.php on line 411

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/www/users/girltax/jabes.dk/includes/defines.php:1) in /usr/www/users/girltax/jabes.dk/libraries/joomla/session/session.php on line 411
Jabes - Ydelser

Ydelser

Pædagogik på Jabes

Kerneydelsen på Jabes er at give den unge et tilbud om et hjem, hvor den unge får tilbud om professionel støtte og hjælp til almindelige udviklingsprocesser.

Det socialpædagogiske behandlingsarbejde på Jabes tager sit udgangspunkt i den enkelte ung og dennes behov for støtte og udvikling af kompetencer.

Vi arbejder ud fra en anerkendende, inkluderende og ressourcebaseret tilgang til den unge. Vi identificerer problemerne men fokuserer på det der fungerer og arbejder løsningsfokuseret. I den løsningsfokuseret tilgang arbejder vi på at finde løsninger på problemet og vække den unges egne ressourcer til at problemløse og se muligheder.


Der udfærdiges statusrapport hvert halve år og der afholdes pædagogiske konferencer cirka hver 6. uge, hvor den unges mål evalueres og opdateres. Pædagogisk konference er også der hvor koblingen mellem hverdag og den pædagogisk og behandlingsmæssige praksis finder sted, både i forhold til skole og bosted.

Alle unge tilknyttes en primær og sekundær kontaktperson.

Kontaktpersonen vejleder, støtter og motiverer den unge i dagligdagen og har, sammen med teamlederen, ansvar for kontakt til familie, netværk og samarbejdspartnere.

På Jabes har vi til hensigt at styrke den unges mulighed for en positiv udvikling gennem at tilbyde gode relationer. Relationer, den unge kan spejle sig i og dermed bruge til at opbygge og videreudvikle sin identitet, selvopfattelse, selvtillid og evne til at indgå i et ligeværdigt samvær med andre.

Jabes har intern psykolog. Psykologen har det overordnede behandlingsmæssige ansvar og varetager sammen med relationsmedarbejderen på afdelingen den behandlingsmæssige del, samt formidler hvordan terapeutiske værktøjer kan bruges i hverdagen af relationsmedarbejderen.

Målsætning for de unge:

 • At den unge opbygger selvværd og identitet
 • At den unge lærer sociale færdigheder og kompetencer
 • At bibringe den unge lysten samt evnen til at tage ansvar for eget liv.
 • At den unge opnår større grad af kontakt med egne følelser og behov, samt reaktioner på disse.

Metoder og teorier i hovedtræk:

På Jabes tager vi vores afsæt et en bred vifte af metoder og teorier.

Det gør vi fordi vores målgruppe har forskellige behov for støtte og er på forskellige steder i deres liv, samt anbragt af forskellige årsager.

Grundlæggende for vores valg af teorier og metode er at det ligger godt i tråd med vores kristne livs – og menneskesyn.

Koblingen mellem menneskesyn og valg at teori og metode kalder vi for ”Hjertepædagogik”. Hjertepædagogikken er en samlet betegnelse for den måde vi dels møder den unge, dels intervenere i forhold til den unge.

Vi vælger med hjerte og omtanke hvilken metode der skal bruges ifht den unges udviklingsbehov, samt ifht hvilken opgave den unges kommune stiller os.

Jabes teoretiske afsæt er i en inkluderende og anerkendende metode. Vi arbejder med Vygotskys teori om udviklingszoner. Vi bruger metoden på vores pædagogisk konference hvor vi målsætter små nære udviklingsmuligheder for vores unge.

Fra den systemiske metode arbejder vi med en åben og ikke dømmende dialog. Vi ser al adfærd hos den unge som en invitation til voksne om at involvere os i den unge.

Nøglebegreber herfra er relationer, kontekst, ressourcer, undtagelser og positive reformuleringer, samt eksternalisering. Med eksternalisering mener vi: -den unge er ikke problemet, problemet er problemet. Eller vi kan godt lide dig , men ikke den adfærd du har.

Fra den miljøterapeutiske metode arbejder vi med struktur, forudsigelighed og rammer.

Fra den kognitive, adfærdsmodificerende og dialektiske metode benytter vi redskaber til intervention af fx misbrug, afhængighed og angst, vi arbejder med belønning af positiv adfærd og optjening af rettigheder, og vi arbejder bevidst på den unges selvværd ved at anerkende den unge som han/hun er, samt anerkende de følelser den unge har.

Der er fokus på at lære de unge forskellige færdigheder, de mangler, således at de udvikler et repertoire af færdigheder, de kan vælge imellem i livets forskellige situationer. De færdigheder der øves er evnen til at håndtere relationer, evnen til at regulere følelser, evnen til at være nærværende og evnen til at kunne holde ud, når der er noget, der er svært.

Det er sjovere at lære seje færdigheder End at prøve at slippe af med svære problemer

En færdighed er ikke at stoppe med at gøre det forkerte Det er at lære at gøre det rigtige

Værktøjer:

 • Pædagogiske konferencer hvor den pædagogiske og behandlingsmæssige intervention planlægges
 • Overordnet bruger vi de pædagogiske værktøjer som ligger i forskellige metoder, som nedenstående:
 • Samtaler
 • Psykoeducation
 • Pictogrammer
 • Handleanvisninger
 • Stjernetavler
 • Strukturtavler
 • Belønning af positiv adfærd
 • Relationen
 • Sociale historier
 • Konflikthåndtering
 • Rating
 • Magtanvendelser
 • Det fælles tredje

Psykologtilbud på Jabes

 • Individuelle samtaler ud fra en kognitiv og dialektisk adfærdsterapeutisk metode. Yderligere samtaler som går ud på at have en åben dialog med den unge, og til formål at allianceopbygge. Endvidere psykoedukere den unge i aktuelle temaer
 • Gruppeterapi (når der er søgning på det og motivation for det, tilbydes grupper i social færdighedstræning, anger management, afspænding og grupper med temaer som misbrug og selvværdsproblematikker)
 • Testning (forskellig psykologisk testning og udredninger, både internt og eksternt)
 • Undervisning internt og eksternt i diagnostiske temaer og misbrug
 • Deltager på pædagogisk konference, og vejleder personalet i psykologiske og pædagogiske problemstillinger/ værktøjer